hh

Ferma darvozasi

  • FARM GATE

    FARM darvozasi

    Xo'jalik darvozasi odatda dumaloq naychalar va payvandlangan meshlar bilan, ba'zilari esa to'rtburchak naychalar bilan yasalgan.

    Turli xil ichki tuzilmalarga ko'ra, ferma eshigini "N" tipidagi ferma eshigi, "I" tipidagi ferma eshigi va bar fermasi darvozasiga bo'lish mumkin. "N" tipli qishloq xo'jaligi eshigi va "I" tipidagi ferma eshigi odatda tashqi ramkali dumaloq trubka va ichki payvandlangan simli to'r bilan, so'ngra ba'zi ichki naychalar tayanch sifatida o'rnatiladi. .